• Một số vấn đề đặt ra trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại các cơ quan quản lý nhà nước

  Công khai, minh bạch hoạt động hành chính nhà nước để phục vụ người dân và doanh nghiệp là mục tiêu tỉnh Lào Cai đề ra nhằm cải cách thủ tục hành chính. Thời gian qua, tỉnh đã tạo điều kiện môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần quan trọng xây dựng chính quyền điện tử và cải cách hành chính, chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 • Thành phố Lào Cai: Đẩy mạnh giáo dục STEM, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

  Đẩy mạnh hoạt động giáo dục STEM (viết tắt của science (khoa học), technology (công nghệ), engineering (kỹ thuật), maths (toán học) và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học là hai nội dung quan trọng đang được ngành giáo dục và đào tạo thành phố Lào Cai triển khai thực hiện trong năm học 2021-2022. Trong đó, các bậc học đặc biệt là bậc tiểu học sẽ được ưu tiên đầu tư nhiều hơn nhằm đáp ứng các điều kiện của chương trình giáo dục phổ thông mới. Qua giám chuyên đề việc triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh giáo dục thông minh, giáo dục STEM trên địa bàn thành phố của Tổ đại biểu HĐND tỉnh cho thấy bước đầu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 • Một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

  Sau 6 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và một năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (Đảng bộ Văn phòng) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều hoạt động về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xây dựng, nhân rộng, nhận thức của cán bộ, đảng viên công chức và người lao động ở Đảng bộ từng bước được nâng lên và đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa sâu rộng. 100% cán bộ, đảng viên, công chức người lao động được tham gia học tập, viết bài thu hoạch, xây dựng kế hoạch cá nhân và ký cam kết thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy được thể hiện rõ nét, tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi tập thể, cá nhân.

 • Kết quả giám sát việc triển khai một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản do xã làm chủ đầu tư trên địa bàn huyện Si Ma Cai

   Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh công tác đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Si Ma Cai bước đầu đã phát huy tốt hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, mang lại hiệu quả cao trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần cải thiện cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Qua giám sát chuyên đề của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Si Ma Cai cho thấy công tác quản lý chất lượng công trình triển khai một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản do xã làm chủ đầu tư, giai đoạn 2018-2020 đã đạt được một số kết quả quan trọng.

 • Một số kết quả thực hiện công tác phối hợp hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

  Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được tái lập trên cơ sở sáp nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh. Tổng số cán bộ, công chức là 44 người. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được đào tạo nâng cao, có trình độ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, luôn có trách nhiệm trong công tác. Điều kiện làm việc của cán bộ, công chức và người lao động được đảm bảo. Việc bố trí và phân công nhiệm vụ công tác phù hợp trên cơ sở trình độ được đào tạo của từng chức danh công việc do đó cán bộ, công chức và người lao động yên tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 • Môt số kết quả thực hiện Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

  Nghị định số 108/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV-AIDS) được Chính phủ ban hành (gọi tắt là Nghị định số 108/2007/NĐ-CP)  đã góp phần giải quyết các phát sinh từ thực tế trong việc thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV; quản lý, phân phối, sử dụng thuốc kháng HIV; chăm sóc trẻ em nhiễm HIV bị bỏ rơi, người nhiễm HIV không nơi nương tựa; xét nghiệm HIV trước khi tuyển dụng đối với một số nghề. Sau khi Nghị định số 108/2007/NĐ-CP có hiệu lực, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc đến các cấp, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở. Nhờ đó, công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 • Một số khó khăn trong triển khai, thực hiện quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

  Công tác phòng chống ma tuý trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được các cấp, các ngành đã phối hợp thực hiện tốt thông qua các mô hình cai nghiện tập trung và cai nghiện tại cộng đồng. Nhờ đó, đã góp phần quan trọng vào việc hạn chế gia tăng số người nghiện mới, đặc biệt trong lứa tuổi thanh thiếu niên, từ đó đã kiềm chế phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác. Bên cạnh những kết quả đạt được việc triển khai, thực hiện quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định tại Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ cũng còn không ít khó khăn.

 • Quản lý, khai thác thủy lợi trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa của tỉnh Lào Cai

  Trong sản xuất nông nghiệp, việc đảm bảo thủy lợi và tưới tiêu nước cho cây trồng là yếu tố sống còn quyết định đến năng suất, chất lượng của cây trồng. Đối với sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công trình thủy lợi không những phải đảm bảo đủ nước mà còn phải đảm bảo nước sạch đủ tiêu chuẩn để trồng các loại cây trái theo tiêu chuẩn hữu cơ đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Lào Cai là một tỉnh miền núi, có nguồn nước sạch đáp ứng cơ bản nhu cầu nước sạch thủy lợi cho những cây trồng chất lượng cao.

 • Một số kết quả khảo sát công tác tổ chức hoạt động cho học sinh bán trú

  Năm học 2021 - 2022, ngành giáo dục đã tiếp tục chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác bán trú; bám sát vào quy hoạch mạng lưới trường lớp và các đề án, dự án phát triển giáo dục, chương trình, kế hoạch nhiệm vụ năm học xây dựng chủ đề năm học “Vì học sinh thân yêu; xây dựng trường học kỷ cương - văn hóa; chất lượng giáo dục thực chất”. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý học sinh bán trú; chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện các mô hình trường bán trú như: “học sinh nội trú, bán trú tự quản - giúp nhau tiến bộ”; mô hình "Trường bán trú dân nuôi - Lương thực cho em".

 • Một số giải pháp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới tại tỉnh Lào Cai

  Trong những năm qua mặc dù bị ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch Covid-19, song được sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng với sự chủ động quyết tâm cao của ngành y tế, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân của tỉnh Lào Cai đã đạt được những kết quả quan trọng. Đặc biệt, HĐND tỉnh đã kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ ngành y tế. Hệ thống y tế tiếp tục phát triển, công tác dự phòng được tăng cường, đáp ứng nhiệm vụ phòng bệnh; phát hiện sớm và xử lý kịp thời bệnh dịch, quản lý hiệu quả các bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng. Các cơ sở khám, chữa bệnh được đầu tư ngày càng đồng bộ và từng bước hiện đại; chất lượng công tác khám chữa bệnh ngày càng cao, tiếp cận với khoa học tiến bộ trong khu vực và trên thế giới. Chất lượng nguồn nhân lực y tế tiếp tục được nâng lên, từng bước hình thành đội ngũ cán bộ chuyên môn sâu.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 16
 • Hôm nay: 8
 • Trong tuần: 5,180
 • Tất cả: 1,299,373
Đăng nhập