• Huyện Si Ma Cai thực hiện hiệu quả Nghị quyết về giảm nghèo nhanh và bền vững đến năm 2020

  Nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững huyện Si Ma Cai đến năm 2020 và các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình 30a, chương trình 135... huyện Si Ma Cai đã tập trung lãnh chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó có mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững.

 • Đại biểu HĐND huyện Bảo Thắng thực hiện tốt vai trò, hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân

  Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Bảo Thắng đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển toàn diện của địa phương, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các đại biểu HĐND; nhiều đại biểu HĐND đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng trong việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu được giao.

 • Một số hoạt động của Hội đồng nhân dân xã Nậm Chảy

  Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Thường trực HĐND xã Nậm Chảy huyện Mường Khương đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy xã triển khai và hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra.

 • Cần chủ động triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức luân chuyển, biệt phái

  Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức biệt phái, luân chuyển theo Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Lào Cai. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số khó khăn, hạn chế trong đó có việc một số địa phương chưa chủ động rà soát, tổng hợp, xác định đúng trường hợp được thụ hưởng chính sách để thực hiện chi trả chế độ đầy đủ, kịp thời.

 • Kết quả hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Bảo Thắng nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Nhiệm kỳ 2016-2021, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Bảo Thắng được bầu cử, trong đó có 05 đại biểu nam, 03 đại biểu nữ, 03 đại biểu dân tộc thiểu số và 01 đại biểu chuyên trách. Ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ nhất, Tổ đại biểu đã tiến hành họp để thống nhất chương trình hoạt động của tổ trong từng năm và cả nhiệm kỳ, thống nhất phân công nhiệm vụ các tổ viên phù hợp với địa bàn, lĩnh vực công tác, để đảm bảo các thành viên có điều kiện tham gia, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh.

 • Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thị xã Sa Pa - Một nhiệm kỳ nhìn lại

  Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thị xã Sa Pa khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 có 05 đại biểu. Trong đó: Đại biểu là người dân tộc thiểu số : 03 chiếm 60% : đại biểu nữ : 02 chiếm 40% ; đại biểu hoạt động chuyên trách 01 chiếm 20%. Nhiệm kỳ 2016-2021 sắp qua đi, những hoạt động của tổ đại biểu HĐND tỉnh đã đóng góp không nhỏ  vào sự phát triển kinh tế và an xinh xã hội của thị xã Sa Pa.

 • Nhìn lại nhiệm kỳ hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Mường Khương

  Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-TT.HĐND, ngày 21/6/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thành lập các tổ đại biểu HĐND tỉnh và chỉ định tổ trưởng, tổ phó các tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu cử trên địa bàn huyện Mường Khương có 05 đại biểu, trong đó 02 đại biểu hoạt động chuyên trách HĐND tỉnh, 03 đại biểu hoạt động kiêm nhiệm. Các đại biểu hoạt động chuyên trách và kiêm nhiệm dù đảm nhận các vị trí việc làm khác nhau, nhưng đều xác định trách nhiệm làm tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng cử tri và thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ đại biểu hàng năm theo kế hoạch đề ra.

 • Ban Pháp chế HĐND tỉnh thực hiện hiệu quả chức năng thẩm tra, giám sát năm 2020

  Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đồng thời bám sát chương trình hoạt động trọng tâm trong năm của Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh; năm 2020 Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

 • HĐND thành phố Lào Cai tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

  Năm 2020, Thường trực HĐND thành phố Lào Cai đã tập trung chỉ đạo, triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ theo quy định. Trong đó, chú trọng chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND; giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; đôn đốc, nắm bắt thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội...

 • Một số hoạt động của HĐND xã Cao Sơn, huyện Mường Khương

  Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Quy chế hoạt động của HĐND xã Cao Sơn, huyện Mường Khương khoá XVIII, Thường trực HĐND xã đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ; duy trì chế độ giao ban thường xuyên giữa Thường trực HĐND với Thường trực Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc và UBND xã theo quy chế đề ra; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã chỉ đạo các tổ đại biểu thực hiện tốt chương trình hoạt động.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 10
 • Hôm nay: 664
 • Trong tuần: 3,258
 • Tất cả: 1,019,938
Đăng nhập