Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ lần thứ 52, ngày 31/12/2020
Số ký hiệu văn bản 01/TB-VP
Ngày ban hành 04/01/2021
Ngày hiệu lực 04/01/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ lần thứ 52, ngày 31/12/2020
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Nguyễn Chí Thức
Tài liệu đính kèm 01-tb_vp-ket-luan-phien-hop-thu-52-t1_2021-chua-up.pdf
Văn bản mới