Lào Cai chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử
Dưới sự chỉ đạo của Ban bầu cử tỉnh và sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đặc biệt là Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp trong công tác hiệp thương, lựa chọn các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Sau thời gian chuẩn bị, đến thời điểm đầu tháng 5 năm 2021, Lào Cai cơ bản đã hoàn thành đầy đủ các bước để phục vụ cho ngày bầu cử.

Đối với công tác lựa chọn các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được Ủy ban MTTQ các cấp thực hiện đầy đủ 03 bước hiệp thương. Kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 do Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức đã thống nhất 08 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (không kể 02 ứng cử do Trung ương gửi), trong đó nam 06 người, chiếm tỷ lệ 75%, nữ 02 người chiếm tỷ lệ 25%; dân tộc Kinh 05 người, chiếm tỷ lệ 62,5%, dân tộc thiểu số 03 người, chiếm tỷ lệ 37,5%; Lào Cai được bầu 06 đại biểu Quốc hội và cơ cấu số người ứng cử có số dư đảm bảo tỷ lệ theo đúng quy định. Đối với việc hiệp thương những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh được Ủy ban MTTQ các cấp triển khai đảm bảo thời gian. HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu 55 đại biểu; danh sách những người ứng cử đủ tiêu chuẩn bầu đại biểu HĐND tỉnh được hiệp thương lần thứ ba là 92 người, trong đó nam 54 người, chiếm 58,7%, nữ 38 người, chiếm 41,3%; dân tộc thiểu số 49 người, chiếm tỷ lệ 53,26%; tỷ lệ số dư đạt 1,67 lần. HĐND cấp huyện (09 huyện, thị xã, thành phố) được bầu 298 đại biểu; hiệp thương những người đủ tiêu chuẩn bầu 487 người, trong đó nam 271 người, chiếm 55,6%, nữ 216 người, chiếm 44,4%; số dư bằng 1,63 lần. Đại biểu HĐND cấp xã (152 xã, phường, thị trấn) được bầu 3.221 đại biểu; tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tổ chức đã thỏa thuận lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 5.503 người, trong đó nam 3.333 người, chiếm tỷ lệ 60,57%, nữ 2.170 người, chiếm tỷ lệ 39,43%; số dư đạt 1,7 lần. Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đánh giá công tác hiệp thương, lựa chọn các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật, tại các hội nghị hiệp thương do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức đảm bảo đầy đủ thành phần tham dự hội nghị, những ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được các hội nghị đưa ra thảo luận dân chủ, khách quan, đảm bảo lựa chọn được các ứng cử đủ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo đúng quy định của pháp luật. 100% ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đều thực hiện kê khai minh bạch tài sản. Danh sách các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở nội vụ, cơ quan thường trực Ban bầu cử tỉnh để nhân dân dễ dàng truy cập.

Cử tri nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên

            Việc ấn định và công bố đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũng được Ủy ban bầu cử các cấp thực hiện đúng quy định. Đối với đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội thực hiện theo Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG, ngày 03/3/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng Đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Lào Cai có 02 đơn vị bầu cử. Đối với việc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh được ấn định 14 đơn vị bầu cử, trong đó các huyện, thị xã, thành phố có nhiều cử tri được bố trí 02 đơn vị bầu cử, các huyện có dân số ít và ít đơn vị hành chính được bố trí 01 đơn vị bầu cử. Ủy ban bầu cử tỉnh Lào Cai đã ban hành Nghị quyết số 75/NQ-UBBC, ngày 23/4/2021 về việc ấn định và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo từng đơn vị bầu cử. Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đều ban hành nghị quyết về việc ấn định và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để thực hiện công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban bầu cử các cấp, đặc biệt là cấp huyện, cấp xã đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động thông qua nhiều hình thức như tuyên truyền miệng trực tiếp tới người dân và tuyên truyền thông qua đài phát thanh thôn bản, tổ dân phố, chỉ đạo Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, kết hợp với Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố để tuyên truyền đến nhân dân; một số địa phương đã thực hiện tuyên truyền thông qua mạng zalo của các nhóm hộ gia đình để đảm bảo các cử tri trên địa bàn đều biết để đến các địa điểm niêm yết danh sách những người ứng cử nghiên cứu thông tin về các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp để xem xét lựa chọn.

            Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh - Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Ban bầu cử HĐND tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch liên tịch tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, thời gian để tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh được thống nhất thực hiện từ ngày 28 tháng 4 năm 2021 và kết thúc trước 7h00’ ngày 22/5/2021. Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã và Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đều ban hành kế hoạch để thực hiện tiếp xúc cử tri giữa các ứng cử đại biểu HĐND với cử tri địa phương, đảm bảo nội dung, thời gian và gắn trách nhiệm của các bên đã ký kết. Một số địa phương có các nguy cơ cao về dịch bệnh Covid – 19, đã được Ủy ban Mặt trận tổ quốc tổ chức tiếp xúc cử tri trực tuyến, xong vẫn đảm bảo về nội dung và thành phần cử tri tham dự hội nghị; cử tri được nghe, được biết, được trao đổi với các ứng cử đại biểu các vấn đề quan tâm. Các hoạt động về niêm yết, kiểm tra danh sách cử tri, niên yết thông tin về những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đã được Ủy ban bầu cử các cấp chỉ đạo các xã, phường thực hiện nghiêm túc. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban bầu cử các cấp đã tăng cường công tác kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ bầu cử, đảm bảo mỗi địa điểm bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp được tổ chức và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo bố trí địa điểm phù hợp, trang trọng, lịch sự, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri đến nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên và thực hiện bầu cử được thuận lợi nhất.

Hà Thị Thiệp

 Nguyên Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 577
  • Trong tuần: 3,171
  • Tất cả: 1,019,851
Đăng nhập