Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh triển khai đánh giá nội bộ việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001: 2015
Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-VP ngày 15/02/2022 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh về duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001: 2015 năm 2022, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức đánh giá nội bộ việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001: 2015 lần I năm 2022.

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện quy trình quản lý chất lượng nhằm không ngừng cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9001:2015 tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Qua đó sẽ giúp cho Văn phòng nhận biết đầy đủ, chính xác các vấn đề cần khắc phục và cải tiến để từng bước xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng thuận tiện, dễ dàng trong áp dụng và đạt hiệu quả tối ưu. Các đánh giá viên không được đánh giá công việc của mình nhưng được phép đánh giá công việc của bộ phận của mình... Nội dung đánh giá bao gồm các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đoàn kiểm tra thực hiện việc đánh giá thông qua việc đối chiếu, so sánh với các quy trình công việc đã được ban hành. Kết quả giữa so sánh, đối chiếu các hồ sơ giải quyết, sổ sách ghi chép để đánh giá về mức độ công việc của cá nhân và phòng Ban.

Ban chỉ đạo ISO Văn phòng có trách nhiệm tham mưu thành lập đoàn chuyên gia đánh giá nội bộ của Văn phòng, đôn đốc việc tổ chức thực hiện đảm bảo đúng nội dung và tiến độ kế hoạch đề ra. Trưởng đoàn Đoàn chuyên gia đánh giá nội bộ Văn phòng có trách nhiệm chuẩn bị xây dựng chương trình, nội dung có liên quan, phân công nhiệm vụ các thành viên, tổ chức đánh giá việc áp dụng toàn bộ quy trình của Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng tại cơ quan, lập hồ sơ đánh giá nội bộ đảm bảo đúng quy trình đánh giá nội bộ. Trưởng các phòng chuyên môn căn cứ nội dung kế hoạch chỉ đạo chuyên viên, nhân viên thuộc phòng chuẩn bị các điều kiện, nội dung có liên quan, phối hợp với đoàn đánh giá nội bộ thực hiện kế hoạch kịp thời, hiệu quả.

Quỳnh Hương

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 735
  • Trong tuần: 5,098
  • Tất cả: 1,299,291
Đăng nhập