Kế hoạch Phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn huyện Mường Khương năm 2020
Số ký hiệu văn bản 115/KH-UBND
Ngày ban hành 04/05/2020
Ngày hiệu lực 04/05/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch Phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn huyện Mường Khương năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực UBND
Người ký duyệt Phùng Khánh Toàn
Tài liệu đính kèm 115-kh-320200504114030751_signed.pdf
115-1-kh-danh_muc_tthc_cap_xa-signed.pdf
115-2-kh-danh_muc_tthc_cap_huyen-signed.pdf
Văn bản mới