Chi bộ 3 Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sinh hoạt chuyên đề về việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ ở Phòng Công tác Quốc hội
Quán triệt sự chỉ đạo của Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Chi bộ 3 vừa tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ của Phòng Công tác Quốc hội “Nói đi đôi với làm” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên đã được nghe nội dung về học tập và làm theo Bác đặc biệt là chuyên đề học tập năm 2022, báo cáo tóm tắt về tác phẩm “Nói đi đôi với làm”. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây không chỉ là nguyên tắc đạo đức, là lẽ sống, phương châm hoạt động mà còn là biểu hiện sinh động cụ thể của việc quán triệt sâu sắc nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, giữa suy nghĩ và hành động, giữa tư tưởng đạo đức và hành vi đạo đức của mỗi người... Tại buổi sinh hoạt đã có 04 đồng chí tham luận, có 18 lượt ý kiến tham gia vào các nội dung tham luận cụ thể tập trung vào các nội dung về công tác tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tại các kỳ họp Quốc hội; công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ về công tác thông tin tuyên truyền; công tác tổng hợp theo dõi đôn đốc việc giải quyết, trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri; công tác tham mưu xây dựng các dự án luât; tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư ở cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Sau các ý kiến phát biểu thảo luận, các đảng viên đều đưa ra được nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, chi bộ đã tổng hợp và kết luận và đề nghị các đảng viên chi bộ quan tâm thực hiện một số nội dung sau: Tiếp tục phục nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ theo hướng chủ động chuyên nghiệp, đáp ứng tốt các yêu cầu của ĐBQH và Đoàn ĐBQH và của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; thực hiện tốt công tác tham mưu phục vụ các kỳ họp, cuộc họp của Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh, công tác xây dựng các dự án luật, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, rà soát kỹ nội dung, kiểm tra nội dung kiến nghị của cử tri, hạn chế việc chuyển kiến nghị cử tri có nội dung không rõ ràng, không đúng thẩm quyền hoặc đã được trả lời, giải thích nhưng tiếp tục kiến nghị; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền sâu rộng các hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và đại biểu dân cử; Thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh trong tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Buổi sinh hoạt chuyên đề đã đạt kết quả cao, sát đúng theo kế hoạch đề ra; nhận thức của đảng viên trong chi bộ sau buổi sinh hoạt tự tin phấn khởi, đây là diễn đàn sinh hoạt chính trị để các đảng viên học tập, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ hỗ trợ nhau trong hoạt động chuyên môn và các nhiệm vụ chính trị khác có liên quan đến cá nhân đảng viên.

                                                                Ngô Hữu Tường

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 700
  • Trong tuần: 6 017
  • Tất cả: 1071966
Đăng nhập