Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 115 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai
Hưởng ứng đợt thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 115 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 115 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai với khẩu hiệu “Cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 115 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907 - 12/7/2022).

Cán bộ, đảng viên Văn phòng học tập Nghị quyết qua hình thức trực tuyến

Mục đích tạo khí thế sôi nổi, khơi dậy nội lực và phát huy tính năng động, sáng tạo, đoàn kết, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm cao trong toàn thể cơ quan, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch, chương trình công tác năm 2022 góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan. Phát hiện, xây dựng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng Kỷ niệm 115 năm ngày thành lập tỉnh cũng như trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên để tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng. Đối tượng thi đua tập thể các phòng chuyên môn và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Nội dung: Đẩy mạnh phong trào thi đua để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý một cách sáng tạo, hiệu quả trong đó tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Tiếp tục thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng khen thưởng; phấn đấu mỗi Phòng có ít nhất 01 cá nhân là gương điển hình tiên tiến hoặc xây dựng được nội dung, chương trình, đề án thiết thực trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày thành lập tỉnh; tiếp tục triển khai có hiệu quả Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế văn hóa công sở; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng và các quy chế, quy định khác trong tổ chức và hoạt động của cơ quan. Đợt thi đua được triển khai trong tháng 5 và tháng 6 năm 2022.

Ngân Hà

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 627
  • Trong tuần: 5 944
  • Tất cả: 1071893
Đăng nhập