Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai về công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính năm 2022
Thực hiện Đề án số 14-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025; Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, sáng ngày 06/5/2022, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai về công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính năm 2022. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lý Bình Minh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đ/c Tăng Văn Hạnh, Phó giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông trình bày nội dung chuyển đổi số

Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Sở Phó giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông và VNPT Lào Cai trình bày v công tác chuyn đi s; quán trit Ngh quyết s 20-NQ/TU ngày 17/01/2022 ca Ban Thưng v Tnh y v chuyn đi s tnh Lào Cai đến năm 2025, đnh ng đến năm 2030; Ngh quyết 20-NQ/TU nhìn t góc đ doanh nghip công ngh; vai trò, nhim v ca HĐND các cp và đi biu HĐND trong chuyn đi s; nhng dch v đã trin khai trong HĐND cp tnh; nhng dch v sp ti s phát trin.

Đồng chí Nguyễn Văn Chính, Chánh Văn phòng phát biểu và quán triệt về việc nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng cần xác định chuyển đổi số là nội dung quan trọng trong công tác tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng; thông qua đó từng bước đổi mới cách thức thực hiện công việc, tăng cường ứng dụng công nghê thông tin, sử dụng dữ liệu số, kỹ năng số trong hoạt động chuyên môn, đẩy mạnh sử dụng và lưu trữ văn bản số, giảm chi phí hoạt động, từng bước xây dựng môi trường làm việc hiện đại; Gắn chuyển đổi số với công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công việc của cán bộ, công chức.

Đ/c Nguyễn Văn Chính, Chánh Văn phòng  Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong thời gian tới, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục chủ động thực hiện nội dung trọng tâm chuyển đổi số năm 2022 gồm: Rà soát, đầu tư nâng cấp, ứng dụng hiệu quả các phần mềm công nghệ thông tin trong hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND và Văn phòng; đẩy mạnh hình thức họp trực tuyến. Duy trì triển khai hình thức phòng họp không giấy trong các cuộc họp, hội nghị, phiên họp, kỳ họp của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Văn phòng. Các tài liệu cuộc họp được đăng tải và đại biểu khai thác sử dụng trên hệ thống thư điện tử. Nội dung trọng tâm thực hiện cải cách hành chính năm 2022 gồm: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai; tập trung rà soát, hoàn chỉnh các quy chế quy định trong hoạt động của cơ quan Văn phòng. Duy trì nền nếp giao ban, trao đổi thông tin của lãnh đạo Văn phòng, các phòng trực thuộc theo định kỳ; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ của cán bộ, công chức, người lao động trong Văn phòng. Đổi mới phương pháp công tác theo hướng nâng cao trách nhiệm cá nhân, cán bộ phải chủ động, sáng tạo trong tham mưu, thực hiện tốt công tác phối hợp, không để chậm trễ công việc... Thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ công tác Văn phòng; duy trì công tác đánh giá cán bộ theo tháng đảm bảo khách quan, thực chất trên cơ sở chất lượng giải quyết công việc. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; tiếp tục đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cán bộ, công chức, người lao động. Nâng cấp hệ thống thiết bị, vật chất các hội trường, phòng họp cơ quan đảm bảo trang trọng, tiện dụng...

Hoàng Linh

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 663
  • Trong tuần: 5 980
  • Tất cả: 1071929
Đăng nhập