• Đại hội Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh Lào Cai lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

  Ngày 29/4, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh Lào Cai tiến hành Đại hội khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự có lãnh đạo Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng toàn thể các đồng chí đảng viên của Đảng bộ.

 • Chi bộ 2 Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2022

  Chiều ngày 16/3/2020, Chi bộ 2 Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh và đồng chí Lê Đình Hùng, Bí thư Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Văn phòng. Tham dự Đại hội có mặt 12/13 đảng viên chính thức vắng 01 có lý do. Đảng viên trong Chi bộ gồm các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và phòng Hành chính -Tổ chức - Quản trị Văn phòng HĐND tỉnh.

 • Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

  Thực hiện Hướng dẫn số 127 - HD/BTGTU ngày 06 tháng 03 năm 20 20 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh vừa triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 • Chi bộ 1 Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2022

  Chiều ngày 29/2/2020, Chi bộ 1 Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh và đồng chí Đỗ Xuân Quyết, Bí thư Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Văn phòng. Tham dự Đại hội Chi bộ 1 có tổng số 20 đảng viên (20/20 đảng viên chính thức), trong đó 11 nam, 09 nữ, đảng viên trong Chi bộ gồm các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh.

 • Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Canh Tý

  Thực hiện Kế hoạch số 21 - KH/ĐUK ngày 01/12/2019 của Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý 2020. Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện với mục đích, yêu cầu cụ thể: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

 • Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022

  Vừa qua, Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch số 16-KH/ĐU ngày 06/9/2019 về tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 -2022.. Theo kế hoạch, nội dung Đại hội Đảng bộ sẽ thực hiện 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; Bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ cấp trên.

 • Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh thực hiện công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

  Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng; có sự đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy trong việc ban hành, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, Đảng ủy; sáng tạo trong công tác lãnh đạo, điều hành, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, phát huy được vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; chủ động, nỗ lực trong công tác đổi mới phương thức nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, tham mưu xây dựng, ban hành nhiều nghị quyết quan trọng góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

  1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 12
 • Hôm nay: 735
 • Trong tuần: 3,329
 • Tất cả: 1,020,009
Đăng nhập