• Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai

  Hòa với không khí tưng bừng, phấn khởi ra sức thi đua hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan -Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai do Đảng ủy Khối phát động, với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”.

 • Lào Cai quy định chính sách mới hỗ trợ tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân và chi bộ thôn, tổ dân phố

  Những năm qua công tác xây dựng Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực, nhiều tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp đã thể hiện được vai trò, vị trí của mình góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp; tập hợp, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động chấp hành nghiêm pháp luật, thực hiện tốt nội quy, quy định của doanh nghiệp, yên tâm lao động sản xuất; góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân vào cuộc sống; nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân, quản lý đơn vị đã nhận thức đúng, phấn đấu và được kết nạp vào Đảng.

 • Một số giải pháp khắc phục khó khăn trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn thành phố

  Năm 2023, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Theo đó, hết năm 2023, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố đã đạt được một số kết quả quan trọng song cũng còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc đòi hỏi phải có nhiều biện pháp, giải pháp để phấn đấu các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2024 sẽ đạt và vượt kế hoạch.

 • Tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em phù hợp tình hình mới

  Trong những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt được kết quả tích cực; nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, gia đình và xã hội; tổ chức bộ máy, chính sách, nguồn lực, hệ thống y tế, giáo dục, vui chơi, giải trí, các dịch vụ xã hội được tăng cường, đáp ứng cơ bản yêu cầu chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; quyền trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống được quan tâm.

 • Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri dễ hay khó và một số giải pháp nâng cao chất lượng giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri

  Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri là một trong những hoạt động thường xuyên của Thường trực HĐND các cấp được quy định tại Điều 66, Điều 74 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, Điều 90 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Trong đó, Điều 74 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định “Thường trực Hội đồng nhân dân có trách nhiệm giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và chuẩn bị báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trình Hội đồng nhân dân cùng cấp”;  Thường trực Hội đồng nhân dân chỉ đạo xây dựng báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và dự thảo nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trình Hội đồng nhân dân cùng cấp. Tại Khoản 3 Điều 90 Luật tổ chức chính quyền địa phương cũng quy định Thường trực Hội đồng nhân dân báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri ở địa phương đã được gửi đến Hội đồng nhân dân tại kỳ họp trước. 

 • Tăng cường hoạt động giải trình tại các phiên họp của Thường trực HĐND huyện

  Hoạt động giải trình của Thường trực HĐND huyện góp phần không nhỏ vào việc tháo gỡ khó khăn trong quản lý, điều hành của chính quyền địa phương; giải quyết kịp thời, hiệu quả các kiến nghị, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trên địa bàn huyện, đồng thời thấy rõ trách nhiệm, tính chủ động, nghiêm túc trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND huyện đối với các ngành liên quan.

 • Quyết tâm vượt khó, phấn đấu thực hiện hoàn thành mục tiêu của các Chương trình mục tiêu quốc gia

  Sau 3 năm thực hiện, các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG), tình hình kinh tế xã hội vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có những chuyển biến tích cực. Sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương các cấp, cùng với sự phối hợp thực hiện giữa các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đã tạo sự đồng thuận, tin tưởng, hưởng ứng cao trong thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025. Hoạt động giám sát của HĐND các cấp đã kịp thời chỉ ra những khó khăn tồn tại, kịp thời điều chỉnh các cơ chế chính sách phù họp với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp, các ngành trong thực hiện các CTMTQG trên địa bàn.

 • Lào Cai sẽ điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước theo Thông tư mới

  Ngày 17/11/2023 Bộ Y tế ban hành 02 Thông tư quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đó là Thông tư số 21/2023/TT-BYT quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp (Thông tư số 21/2023/TT-BYT) và Thông tư số 22/2023/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp (Thông tư số 22/2023/TT-BYT). Để triển khai, thực hiện các Thông tư trên kịp thời, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý tại kỳ họp giải quyết công việc phát sinh dự kiến tổ chức vào ngày 15/01/2024.

 • Phòng Công tác HĐND tỉnh Lào Cai chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp

  Phòng Công tác HĐND tỉnh Lào Cai là phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có nhiệm vụ tham mưu cho Văn phòng phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND và đại biểu HĐND cấp tỉnh. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, tập thể Phòng Công tác HĐND luôn tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh. 

 • Đặt tên 03 đường, 31 phố trên địa bàn thị trấn Phố Ràng huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

  Việc đặt tên đường, tên phố đã giúp cho công tác quản lý hành chính, quản lý đô thị và giao dịch của nhân dân được thuận lợi. Đến nay, các tên đường, tên phố đã trở nên quen thuộc và đi vào tiềm thức, đời sống hng ngày của nhân dân thị trấn Phố Ràng nói riêng và của nhân dân huyện Bảo Yên nói chung. Trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên có 03 tuyến đường, 29 tuyến phố trước đây đã được đặt tên nhưng việc thực hiện đặt tên chưa đúng quy định tại Điều 5 của Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, ngày 07 và ngày 08/12/2023 tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI thông qua Nghị quyết về việc đặt tên 03 đường, 31 phố trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai như sau:

Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập