• Một số kết quả trong hoạt động tiếp xúc cử tri và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bảo Thắng

  Tiếp xúc cử tri là một trong những hoạt động quan trọng của đại biểu HĐND, là cầu nối giữa đại biểu HĐND với cử tri và cơ quan Nhà nước. Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND nơi mình là đại biểu, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và lắng nghe cử tri phản ánh, trình bày tâm tư nguyện vọng, kiến nghị; đại biểu sẽ trực tiếp giải đáp hoặc tiếp thu ghi nhận và tổng hợp, chuyển ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri đến cơ quan chức năng đề nghị xem xét, giải quyết để trả lời cử tri trong đợt tiếp xúc sau theo luật định. 

 • Hội đồng nhân dân xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn

  Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Thường trực HĐND xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng bám sát chủ trương lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Đảng ủy xã, chủ động phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của xã thực hiện tốt các hoạt động tổ chức kỳ họp, khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri, triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND xã và công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong việc phát triển kinh tế - xã hội; duy trì, giữ vững tiêu chí xây dựng nông thôn mới với mục tiêu xây dựng xã Phú Nhuận hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

 • Một số hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bát Xát

  Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND huyện Bát Xát đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn. Chỉ đạo điều hòa, phối hợp giữa Thường trực HĐND với các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND huyện đồng thời phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các phòng ban chuyên môn huyện triển khai thực hiện tốt các hoạt động: Tổ chức kỳ họp; giám sát, khảo sát; tiếp xúc cử tri; tiếp công dân; giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

 • Hoạt động của HĐND xã Yên Sơn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

  Trong những năm qua, hoạt động của HĐND xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên đã có nhiều chuyển biến, Thường trực HĐND xã luôn bám sát chủ trương lãnh đạo và kịp thời cụ thể hoá Nghị quyết của Đảng ủy, sự chỉ đạo của UBND huyện; chủ động phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của xã thực hiện tốt các nhiệm vụ khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri, tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND các cấp và công tác vận động Nhân dân trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh tại địa phương.

 • HĐND huyện Mường Khương không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri

  Xác định tiếp xúc cử tri (TXCT) là hoạt động quan trọng của Đại biểu HĐND, là cầu nối giữa Đại biểu HĐND với cử tri và cơ quan quản lý nhà nước. Qua hoạt động tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND báo cáo kết quả hoạt động của mình, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và nghe cử tri trình bày tâm tư nguyện vọng, kiến nghị về những vấn đề bức xúc diễn ra tại các địa phương, đơn vị.

 • Kết quả công tác khảo sát của Thường trực HĐND huyện Bảo Thắng năm 2022

   Bảo Thắng là huyện vùng thấp của Tỉnh Lào Cai, do đó trình độ dân trí khá đồng đều,là huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận hoàn thành huyện nông thôn thôn mới và mục tiếu phấn đấu đến năm 2025 huyện Bảo Thắng đạt huyện nông thôn mới nâng cao. Việc đầu tư các cơ sở hạ tầng đã và đang được tỉnh, huyệnquan tâm triển khai thực hiện, vì vậy trong quá trình thực hiện không thể tránh khỏi những vướng mắc, kiến nghị búc xức của cử tri. Để hạn chế và kịp thời giải quyết các kiến nghị bức xúc của cử tri, ngoài các nội dung giám sát theo chương trình, Thường trực HĐND huyện luôn quan tâm đến công tác khảo sát thực tế.

 • Một số giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành Nghị quyết của HĐND

  Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh là văn bản pháp lý quan trọng của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Theo khoản 9 Điều 4 và Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), nghị quyết của HĐND cấp tỉnh ban hành để quy định: Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; Chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khi nghị quyết được ban hành sẽ tác động đến nhiều đối tượng, nhiều nội dung của đời sống kinh tế - xã hội, do đó chất lượng nghị quyết là một vấn đề rất quan trọng.

 • Một số kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Hà

  Nhiệm kỳ 2021 ‑ 2026, Hội đồng nhân dân huyện Bắc Hà được bầu 33 đại biểu, chia thành 05 Tổ đại biểu HĐND huyện, chất lượng đại biểu được nâng cao. Trong đó có 05 đại biểu có trình độ trên đại học chiếm 15,15%, đại học 25 đại biểu chiếm 75,75%, cao đẳng, trung cấp có 03 đại biểu chiếm 9,1%. Thường trực huyện có 05 thành viên (Chủ tịch HĐND huyện do đồng chí Bí thư Huyện ủy kiêm nhiệm; 01 đồng chí Phó chủ tịch chuyên trách, 02 Trưởng Ban HĐND huyện kiêm nhiệm, 01 Trưởng Ban HĐND huyện chuyên trách). HĐND huyện có 3 Ban, bao gồm Trưởng ban, Phó ban, số lượng thành viên mỗi Ban 05 người hoạt động đảm bảo theo quy định của pháp luật.

 • Một số hoạt động của HĐND xã Dền Thàng huyện Bát Xát

  Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định, Thường trực HĐND xã Dền Thàng, huyện Bát Xát luôn bám sát chủ trương lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Đảng ủy xã, chủ động phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của xã thực hiện tốt các nhiệm vụ về khảo sát, giám sát, tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND xã và công tác vận động nhân dân trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh thực hiện tốt công tác củng cố xây dựng chính quyền tại địa phương.

 • Bước khởi đầu cho một chặng đường mới

  Hiệu quả hoạt động của HĐND được đo bằng hiệu quả của hoạt động trong công tác dân cử của mỗi đại biểu HĐND. Xác định được vai trò đại diện của  đại biểu HĐND, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Bảo Yên nỗ lực trong các hoạt động của bản thân là cầu nối giữa cử tri với chính quyền nhà nước. Năm 2021 đã trôi đến những ngày cuối cùng, nhìn nhận lại một năm, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Bảo Yên đã có nhiều thành tích đáng tự hào, đánh dấu bước khởi đầu cho một chặng đường mới

Thống kê truy cập
 • Đang online: 15
 • Hôm nay: 865
 • Trong tuần: 1,941
 • Tất cả: 1,730,438
Đăng nhập