Một số kết quả khảo sát công tác tổ chức hoạt động cho học sinh bán trú
Năm học 2021 - 2022, ngành giáo dục đã tiếp tục chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác bán trú; bám sát vào quy hoạch mạng lưới trường lớp và các đề án, dự án phát triển giáo dục, chương trình, kế hoạch nhiệm vụ năm học xây dựng chủ đề năm học “Vì học sinh thân yêu; xây dựng trường học kỷ cương - văn hóa; chất lượng giáo dục thực chất”. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý học sinh bán trú; chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện các mô hình trường bán trú như: “học sinh nội trú, bán trú tự quản - giúp nhau tiến bộ”; mô hình "Trường bán trú dân nuôi - Lương thực cho em".

Tập trung chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn trường học, chủ động linh hoạt, thích ứng để dạy học phòng chống Covid-19; tăng cường kỷ cương, nền nếp trong quản lý thực hiện nhiệm vụ; tổ chức quản lý, sử dụng, rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ hoạt động cho học sinh bán trú. Tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, chuyển mạnh sang hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo gắn với đổi mới phương pháp dạy học và xây dựng mô hình trường học gắn với thực tiễn. Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách và các quy định của Trung ương và địa phương; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ngành liên quan chủ động lập dự toán, tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ ngân sách thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ cho học sinh bán trú kịp thời, đúng quy định.

Tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 40.939 học sinh bán trú, trong đó, tiểu học 19.979 học sinh; trung học cơ sở 16.442 học sinh; trung học phổ thông 4.537 học sinh. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị tổ chức hoạt động bán trú đối với trường PTDT bán trú: Tổng số phòng học thông thường 1.872 phòng; 485 phòng học bộ môn; 1.028 phòng khối hành chính; 466 phòng hỗ trợ học tập; 1.657 phòng ở học sinh bán trú. Trong đó phòng kiên cố 658, bán kiên cố 957; tạm 42; 1.066 phòng công vụ cho giáo viên (kiên cố 297, bán kiên cố 727; tạm 42); 142 nhà ăn học sinh bán trú (kiên cố 47; bán kiên cố 66; tạm 29); 161 bếp nấu (kiên cố 43, bán kiên cố 87; tạm 31); 283 công trình vệ sinh giáo viên; 665 công trình vệ sinh học sinh; khu sân chơi, bãi tập và các công trình phụ trợ khác; 100% các trường đều có công trình nước hợp vệ sinh; khu tăng gia, sản xuất, trồng rau xanh...đáp ứng nhu cầu tối thiểu các hoạt động dạy - học, nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh bán trú. Trường phổ thông có học sinh bán trú: Phòng học thông thường 1.701 phòng; 462 phòng học bộ môn; khối phòng hành chính 637 phòng; khối phòng hỗ trợ học tập 377 phòng; 969 phòng ở học sinh bán trú (kiên cố 456, bán kiên cố 747; tạm 39); 600 phòng công vụ cho giáo viên; 92 nhà ăn học sinh bán trú (kiên cố 20; bán kiên cố 45; tạm 27); 117 bếp nấu (kiên cố 20, bán kiên cố 45; tạm 27); 229 công trình vệ sinh giáo viên; 635 công trình vệ sinh học sinh; khu sân chơi, bãi tập và các công trình phụ trợ khác.

Giờ ăn trưa của học sinh trường mầm non xã Vĩnh Yên (Bảo Yên)

 Bên cạnh những kết quả đạt được, qua khảo sát cho thấy công tác tổ chức hoạt động cho học sinh bán trú còn một số khó khăn vướng mắc như: Toàn tỉnh còn 25,1% phòng học chưa kiên cố; phòng học bộ môn, ngoại ngữ, tin học đạt chuẩn mới đáp ứng 20%; công trình vệ sinh, nước sạch một số trường chưa đạt chuẩn; công trình thể thao, giáo dục thể chất cơ bản còn thiếu. Diện tích đất ở một số trường còn chật hẹp, thiếu quỹ đất để xây dựng, bổ sung các hạng mục công trình phục vụ tổ chức hoạt động dạy học, các hoạt động giáo dục, khu thực hành tăng gia, sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến nâng cao chất lượng dạy học nói chung và công tác tổ chức hoạt động bán trú nói riêng. Cơ sở vật chất đã được các cấp quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu ăn ở của học sinh bán trú do số lượng học sinh bán trú ngày càng tăng. Còn một số trường bán trú chưa có nhà ăn, bếp nấu đảm bảo tiêu chuẩn về ATVS thực phẩm, thiếu nước sinh hoạt; nhà tắm, nhà vệ sinh chưa đáp ứng đủ nhu cầu cho học sinh ở bán trú. Một số trang thiết bị, đồ dùng phục vụ học sinh bán trú hư hỏng và không đồng bộ; còn nhiều trường thiếu các thiết bị đồ dùng cần thiết như: Tủ sắt để đồ trong phòng ở, máy lọc nước, chăn đệm mùa đông, bàn ghế ăn, tủ ga nấu cơm, các trang thiết bị nồi, xoong, chảo, bếp ga công nghiệp, ti vi...; về đội ngũ còn thiếu giáo viên, nhân viên như y tế, nhân viên thư viện, thiết bị, bảo vệ; hiện có 112 trường có học sinh bán trú ăn, ở tại trường (chưa đủ điều kiện để thành lập trường PTDT bán trú), nhiều trường đông học sinh, việc quản lý ăn ở như trường PTDT bán trú nhưng chưa có các chính sách hỗ trợ giáo viên quản lý bán trúhọc sinh dân tộc thiểu số, học sinh bán trú thay đổi do các xã đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, gây nhiều khó khăn trong công tác huy động học sinh ra lớp, xã hội hóa, đóng góp của người học….

Để công tác tổ chức hoạt động cho học sinh bán trú đạt được hiệu quả như mong muốn, đồng thời khắc phụ một số khó khăn, tồn tại nêu trên Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn và các địa phương tiếp tục rà soát các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào để tham mưu trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới chính sách đảm bảo phù hợp với thực tiễn và đặc thù giáo dục vùng cao; đặc biệt đối với học sinh các xã khu vực II, khu vực III hoàn thành nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho nhân dân, cha mẹ học sinh, học sinh thấy rõ được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước từ đó nâng cao trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục, phát triển kinh tế- xã hội, không có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ. Bên cạnh đó, Đoàn khảo sát cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động cho học sinh bán trú của các trường học trên địa bàn để có giải pháp về nguồn lực đầu tư phục vụ nhu cầu của học sinh bán trú; nghiên cứu, xem xét việc mở rộng tiện tích, bố trí quỹ đất ở một số trường để xây dựng, bổ sung các hạng mục công trình phục vụ tổ chức hoạt động dạy học, các hoạt động giáo dục, khu thực hành tăng gia, sản xuất, vui chơi, thể thao cho học sinh bán trú. Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát, đặc biệt là sự giám sát cộng đồng, giám sát của nhân dân, của cha mẹ học sinh về thực hiện chế độ chính sách cho học sinh và giáo viên theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo đảm các yêu cầu vệ sinh đối với bếp nấu, phòng ăn, bàn ăn và các thiết bị, dụng cụ nhà bếp khác. Quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện đúng quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch linh hoạt, thích ứng an toàn trong tổ chức hoạt động bán trú trong trường học.

                                                                Lưu Thị Hiên

                                                                 Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 85
  • Trong tuần: 5,257
  • Tất cả: 1,299,450
Đăng nhập