Thường trực HĐND tỉnh họp Phiên thường kỳ lần thứ 10
Sáng ngày 29/4, Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI họp phiên thường kỳ lần thứ 10 dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phiên họp đã đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tháng 4/2022; thống nhất dự kiến chương trình hoạt động tháng 5/2022; xem xét, thông qua một số nội dung: Đề nghị thay đổi nội dung giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh năm 2022; các nội dung chuẩn bị tổ chức hội nghị thường trực HĐND 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ hai tại tỉnh Lào Cai (dự kiến diễn ra trong 02 ngày 27-28/10/2022).

Tháng 4/2022, Thường trực HĐND tỉnh bám sát chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập trung chỉ đạo các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, đảm bảo chương trình kế hoạch đề ra. Thực hiện có hiệu quả việc chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các ban HĐND tỉnh; tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh kịp thời giải quyết các nội dung công việc phát sinh giữa 2 kỳ họp; đôn đốc, theo dõi việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trong tháng 4, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức 03 cuộc giám sát chuyên đề; ban hành kế hoạch triển khai 4 cuộc giám sát chuyên đề; phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh tham gia, triển khai các hoạt động giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội giám sát, khảo sát tại địa phương.

Đồng chí Ngụy Phí Kiều Vân, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu

Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận, tổng hợp và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tổng số 241 kiến nghị của cử tri (trước và sau kỳ họp thứ hai 112 kiến nghị; trước và sau kỳ họp thứ ba 114 kiến nghị; bổ sung sau kỳ họp thứ ba 15 kiến nghị). Tổ chức 2 phiên tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, tiếp 13 lượt công dân trong tỉnh; tiếp nhận 8 đơn của công dân gửi đến, đã ban hành văn bản trả lời, hướng dẫn 3 đơn của công dân, lưu 5 đơn (đơn công dân gửi nhiều nơi).

Đồng chí Lý Bình Minh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu

Tháng 5/2022, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu tiếp tục theo dõi, giám sát thường xuyên việc triển khai, thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát. Thực hiện tiếp công dân, xử lý đơn, thư; đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; duy trì mối quan hệ phối hợp công tác với UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong triển khai các nhiệm vụ...  

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao Văn phòng chủ động xây dựng báo cáo đánh giá về hoạt động sau thời gian thực hiện sáp nhập; tiếp thu các ý kiến góp ý tại phiên họp tham mưu cho Thường trực về đổi mới nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để đạt kết quả tốt nhất; nghiên cứu chọn chủ đề, thời gian và chuẩn bị các điều kiện, xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị thường trực HĐND 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc lần thứ hai tại Lào Cai.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh chủ động xây dựng, ban hành chương trình và thực hiện nội dung giám sát theo kế hoạch đề ra, đảm bảo việc giám sát không trùng lặp, chồng chéo, tránh gây phiền hà cho đối tượng được giám sát. Tiếp tục theo dõi, giám sát việc triển khai, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư, đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định. Đồng thời, tham gia chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid -19 và thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ các xã nghèo.

BBT

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 34
  • Trong tuần: 5,206
  • Tất cả: 1,299,399
Đăng nhập