Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát thường xuyên việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri vùng dân tộc thiểu số của UBND tỉnh năm 2020:
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015, Ban Dân tộc HĐND tỉnh triển khai kế hoạch giám sát thường xuyên việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 của UBND tỉnh.

Qua giám sát, xem xét kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong năm 2020; đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại, khó khăn trong giải quyết các kiến nghị của cử tri; trách nhiệm của các cấp các ngành trong việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND, UBND tỉnh. Việc tổ chức giám sát sẽ tập trung vào các lĩnh vực: Ý kiến cử tri về việc phát triển kinh tế xã hội, về đảm bảo an sinh xã hội, về giảm nghèo bền vững, về an ninh trật tự xã hội. Trong đó Ban sẽ đặc biệt chú ý đến những nội dung đã được cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, những ý kiến còn tồn đọng qua nhiều năm chưa giải được quyết. Từ đó phân tích nguyên nhân chủ quan và khách quan để có những kiến nghị xác đáng với cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Ban tiến hành giám sát chủ yếu qua các báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND tỉnh. Kết quả giám sát sẽ là cơ sở để Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh; đề xuất kiến nghị nhằm khắc phục tồn tại, vướng mắc trong việc trả lời, giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị của cử tri trong thời gian tới.

Ngô Quyền

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 592
  • Trong tuần: 3,186
  • Tất cả: 1,019,866
Đăng nhập