Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Bảo Yên triển khai giám sát chuyên đề việc thực hiện quy định về chế độ chi đảm bảo hoạt động của HĐND cấp xã, thị trấn
Thực hiện chương trình giám sát năm 2022, Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Bảo Yên đã triển khai giám sát chuyên đề việc thực hiện quy định về chế độ chi đảm bảo hoạt động của HĐND cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2021.

Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát qua báo cáo của 17 xã, thị trấn và làm việc trực tiếp với phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. Qua giám sát để đánh giá những kết quả triển khai thực hiện chế độ chi đảm bảo hoạt động của HĐND các xã thị trấn. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã chủ động tham mưu UBND huyện phân bổ dự toán chi nguồn kinh phí ngay từ đầu năm và bổ sung kinh phí trong năm kế hoạch, UBND các xã, thị trấn điều hành dự toán đảm bảo các nhiệm vụ chi theo yêu cầu. Tuy nhiên, việc thực hiện chế độ chi đảm bảo hoạt động của HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện vẫn còn một số những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện như: Trong năm kế hoạch có phát sinh 02 kỳ họp là kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026, cùng với việc thực hiện chuyển tiếp quy định về chế độ chi đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Lào Cai, việc thay đổi về cơ chế, chính sách có sự chênh lệch tăng cao hơn về định mức hỗ trợ nhưng ngân sách địa phương chưa bố trí được nguồn kinh phí để đảm bảo nhiệm vụ chi, từ thực hiện theo Nghị quyết 72/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh đến tháng 08/2021 thực hiện theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh...

Trên cơ sở báo cáo kết quả giám sát, Ban đã tham mưu, đề xuất với Thường trực HĐND huyện những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chế độ chi đảm bảo hoạt động của HĐND cấp xã, thị trấn năm 2021 và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Vũ Ngát

Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Bảo Yên

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 65
  • Trong tuần: 5,237
  • Tất cả: 1,299,430
Đăng nhập