Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh theo dõi việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tại các huyện, thị xã, thành phố tiếp xúc cử tri được 395 cuộc với hơn 36.600 cử tri tham dự, tiếp thu và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền đề nghị giải quyết 1.812 ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh và trung ương.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai

Trong đó, từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 14, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển đến UBND tỉnh 1.695 ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp. Đến nay còn 141 ý kiến kiến nghị của cử tri chưa giải quyết xong, đây là những ý kiến kiến nghị về đầu tư xây dựng cần nguồn lực đầu tư lớn và chế độ chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành Trung ương, đã được Văn phòng tổng hợp, tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh ra văn bản đôn đốc các cơ quan có liên quan theo dõi, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên (nhất là các nội dung cấp thiết, cấp bách và đề nghị nhiều lần) để nghiên cứu, bố trí đầu tư khi cân đối được nguồn vốn; tiếp tục kiến nghị với các bộ, ngành Trung ương đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền để sớm thực hiện được các kiến nghị của cử tri. Bên cạnh đó, còn 117 ý kiến kiến nghị trước, sau kỳ 16 HĐND tỉnh khóa XV chưa đến hạn giải quyết. Kết quả giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri cơ bản đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thông qua theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri đã góp phần nâng cao trách nhiệm của các ngành chức năng trong việc tiếp thu, giải quyết và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri. Nội dung trả lời đã đi vào trọng tâm, cụ thể, rõ ràng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của cử tri. Trong quá trình giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực hoặc những vấn đề bất cập, vướng mắc kéo dài đã có sự phối hợp tốt hơn giữa các ngành, địa phương; nhiều vấn đề cử tri, dư luận quan tâm, hoặc kiến nghị nhiều lần, kéo dài được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tập trung giải quyết thấu đáo, dứt điểm, đáp ứng được nguyện vọng, mong mỏi của cử tri như đường giao thông, điện, chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp...

Ngân Hà

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 742
  • Trong tuần: 3,336
  • Tất cả: 1,020,016
Đăng nhập