Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh triển khai chương trình công tác năm 2021
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai đã xây dựng chương trình công tác năm 2021.

Theo đó, yêu cầu từng tập thể, cá nhân, lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo và công chức các phòng chuyên môn trên cơ sở đánh giá những tồn tại, hạn chế của tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2020, có các biện pháp khắc phục, cam kết và xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, công chức phải tích cực đổi mới, sáng tạo; điều chỉnh phương pháp làm việc để nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc; thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá cán bộ, công chức trong việc thực hiện các quy chế, quy định của cơ quan đã ban hành để thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ được giao.

Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Tham mưu giúp Đoàn ĐBQH tỉnh xây dựng và triển khai chương trình hoạt động; chương trình giám sát, khảo sát năm 2021 của Đoàn; chuẩn bị các điều kiện giúp Đoàn ĐBQH tổ chức các phiên họp thường kỳ, giao ban tuần đánh giá kết quả hoạt động; tham mưu, chuẩn bị tài liệu, điều kiện phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự các kỳ họp Quốc hội khóa XIV. Tham mưu cho Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tiếp công dân; tiếp nhận xử lý đơn thư; đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện công tác thông tin tuyên truyền hoạt động của các cơ quan và đại biểu dân cử.

Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh xây dựng và triển khai chương trình hoạt động; chương trình giám sát, khảo sát năm 2021; tham mưu, chuẩn bị nội dung, tài liệu cho Thường trực tổ chức các phiên họp thường kỳ, giao ban tuần; tổng hợp, xây dựng, hoàn thiện các văn bản trao đổi, thỏa thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh giữa 2 kỳ họp. Tham mưu cho các Ban HĐND tỉnh xây dựng chương trình hoạt động năm; tổ chức triển khai chương trình hoạt động, chương trình giám sát, khảo sát các chuyên đề theo lĩnh vực; theo dõi, giám sát UBND tỉnh trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh theo lĩnh vực; giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát và giám sát một số nội dung khác theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp của HĐND tỉnh; thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh trình Thường trực cho ý kiến thỏa thuận giữa 2 kỳ họp...

Công tác Hành chính - Tổ chức - Quản trị, tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Văn phòng theo quy định; tham mưu giúp Chánh Văn phòng đôn đốc công chức Văn phòng đăng ký kế hoạch công tác năm 2021; đảm bảo các điều kiện phục vụ Đoàn ĐBQH, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND... theo quy định.

Ngân Hà

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 578
  • Trong tuần: 3,172
  • Tất cả: 1,019,852
Đăng nhập