Văn phòng ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai phát động thi đua toàn diện năm 2021
Ngày 09/02/2021,Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số 39/VP-HCTC về phát động thi đua toàn diện năm 2021 mục đích đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao năm 2021; thông qua các phong trào thi đua nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, sự năng động, sáng tạo của toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức phấn đấu khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” .

Đoàn vận động viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia giải thể thao Khôi thi đua Tham mưu - Tổng hợp

Với các nội dung: Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; tích cực, chủ động chuẩn bị chu đáo và tổ chức phục vụ thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, thực hiện tốt Đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 - 01/10/2021); tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và phong trào thi đua “Thực hiện cải cách hành chính” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ; Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giới thiệu các gương điển hình tiến tiến trên Công thông tin điện tử của Văn phòng và của Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng để các tập thể, cá nhân học tập và làm theo; Tập trung triển khai và thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, góp phần hoàn thành các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Tổ chức thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh; Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tổ chức triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho 100% cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng ...  Thời gian phát động thi đua: Từ ngày 01/01/2021 đến 20/12/2021.

Nguyễn Quang Minh

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 602
  • Trong tuần: 3,196
  • Tất cả: 1,019,876
Đăng nhập