Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cải cách hành chính năm 2021
Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ trong cơ quan Văn phòng, xây dựng tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; từng bước hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý điều hành của cơ quan...

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2021. Theo đó, nhiệm vụ cải cách hành chính tập trung vào việc  tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác kiểm tra, rà soát hệ thống hóa, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành; tham mưu đổi mới hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND, đổi mới phương thức tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh; xây dựng, ban hành hệ thống quy chế, quy trình làm việc đảm bảo đơn giản, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng công chức về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước; thực hiện luân chuyển, điều động, quy hoạch, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức theo quy định; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí; công khai, minh bạch nguồn ngân sách được cấp, được thẩm định và quyết toán hàng năm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, quản lý, điều hành công việc; duy trì mạng LAN, mạng Internet trong hoạt động của Văn phòng, tiếp tục duy trì phát triển mới các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn... Văn phòng giao các phòng chuyên môn trực thuộc căn cứ nội dung Kế hoạch có trách nhiệm chủ động tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính của Văn phòng, đảm bảo hoàn thành kế hoạch cải cách hành chính của năm 2021.

Kim Thu

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 716
  • Trong tuần: 3,310
  • Tất cả: 1,019,990
Đăng nhập