Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 

 

- Họ và tên: LƯU THỊ HIÊN

- Sinh ngày: 01 tháng 12 năm 1970

- Quê quán: xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

- Nơi cư trú: Tổ 36, phường Kim Tân, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: Thạc sĩ QLGD

- Chức vụ: Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh

- Điện thoại: + Cơ quan: 020 3868 088

                     + Di động: 0912 270 776

                     + Nhà riêng: 020 3844 803

 

- Họ và tên: TRẦN XUÂN THẢO

- Sinh ngày: 17 tháng 7 năm 1977

- Quê quán: Xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

- Nơi cư trú: TT Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: ĐH Sư phạm Văn

- Chức vụ: Phó trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh

- Điện thoại: + Cơ quan: 0203 843 068

                     + Di động: 0966 699 766

 

- Họ và tên: ĐẶNG PHI VÂN

- Sinh ngày: 04 tháng 8 năm 1960

- Quê quán: Xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

- Nơi cư trú: Tổ 11, phường Phố Mới, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: Đại học Y khoa

- Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

- Điện thoại: + Cơ quan:

                     + Di động:

 

- Họ và tên: NHUYỄN HỮU LONG

- Sinh ngày: 26 tháng 1 năm 1969

- Quê quán: Xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

- Nơi cư trú: Tổ 27, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: Đại học Sư phạm tiểu học

- Chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh

- Điện thoại: + Cơ quan:

                     + Di động:

 

- Họ và tên: VŨ VĂN CÀI

- Sinh ngày: 29 tháng 7 năm 1966

- Quê quán: Xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

- Nơi cư trú: Xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: ĐH Tổng hợp, ngành Kinh tế; Cử nhân XD Đảng và CQNN

- Chức vụ: Bí thư Huyện ủy Si Ma Cai

- Điện thoại: + Cơ quan:

                     + Di động:

 

- Họ và tên: LÝ BÌNH MINH

- Sinh ngày: 07 tháng 2 năm 1975

- Quê quán: Xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

- Nơi cư trú: Phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: ĐH Kinh Tế Quốc dân, ngành Thống kê

- Chức vụ: Bí thư Huyện ủy Bắc Hà

- Điện thoại: + Cơ quan:

                     + Di động:

 

- Họ và tên: GIÀNG THỊ DUNG

- Sinh ngày: 17 tháng 12 năm 1975

- Quê quán: Xã Bản Già, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

- Nơi cư trú: Tổ 43, phường Kim Tân, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ: ĐH Tài chính - Kế toán, ngành KTNH; Cử nhân Chính trị, ngành Tổ chức

- Chức vụ: Bí thu Huyện ủy Bát xát

- Điện thoại: + Cơ quan:

                     + Di động:

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập