CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
  

1. Ban pháp chế HĐND tỉnh

Ông Nguyễn Chí Thức, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

Ông Trịnh Minh Tuấn, Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

2. Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh:

Bà Ngụy Phí Kiều Vân, Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

Ông Ngô Quyền, Phó Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

3. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh:

Bà Lưu Thị Hiên, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

Ông Trần Xuân Thảo, Phó Trưởng Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

4. Ban Dân tộc HĐND tỉnh:

Ông Đặng Văn Kỳ, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh

Bà Sùng Thị Pằng, Phó trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh

Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 896
  • Trong tuần: 1,972
  • Tất cả: 1,730,469
Đăng nhập