CÁC TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LÀO CAI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
    

I. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thành phố Lào Cai, gồm 09 đại biểu:

1. Tổ trưởng: Ông Đỗ Trường Sơn - Bí thư Thành ủy Lào Cai;

2. Tổ phó: Bà Lưu Thị Hiên - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh;

* Các thành viên:

3. Ông Vũ Xuân Cường – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

4. Ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh;

5. Ông Hà Đức Minh – Bí thư Tỉnh Đoàn;

6. Bà Dương Bích Nguyệt – Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo;

7. Ông Bùi Văn Đức – Phó Chủ tịch xã Hợp thành, Thành phố Lào Cai;

8. Bà Phạm Ngân Hà – Phó Trưởng Ban Pháp Chế HĐND thành phố Lào Cai;

9. Bà Lùng Ngọc Ánh – Công chức Văn phòng Thống kê phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai

 

II. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Bảo Thắng, gồm 08 đại biểu:

1. Tổ trưởng: Ông Trần Minh Sáng - Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng;

2. Tổ phó: Trịnh Minh Tuấn – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

* Các thành viên:

3. Ông Lưu Hồng Quảng – Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai;

4. Ông Nguyễn Hữu Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;

5. Bà Thào Thị Mỷ - Phó Chủ tịch HĐND huyện Bảo Thắng;

6. Bà Nông Thị Nhi - Phó Trưởng Ban Dân Vận Huyện ủy Bảo Thắng;

7. Bà Lý Thị Thương – Giáo viên Trường THCS thị trấn Nông trường Phong Hải;

8. Ông Trần Quốc Trung – Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Lào Cai;

 

III. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Văn Bàn, gồm 07 đại biểu:

1. Tổ trưởng: Ông Nguyễn Thành Sinh - Bí thư Huyện ủy Văn Bàn;

2. Tổ phó: Ông Bùi Khắc Hiền – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

* Các thành viên:

3. Ông Phạm Toàn Thắng – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

4. Ông Nguyễn Tất Thắng – Phó Chủ tịch HĐND huyện Văn Bàn;

5. Bà Hoàng Thị Hằng – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Bàn;

6. Bà Trần Thị Hằng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai;

7. Bà Lý Thị Mụi – Công chức Văn hóa – xã hội xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn;

 

IV. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Bảo Yên, gồm 06 đại biểu:

1. Tổ trưởng: Ông Nguyễn Anh Chuyên - Bí thư Huyện ủy Bảo Yên;

2. Tổ phó: Ông Đặng Văn Kỳ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh;

* Các thành viên:

3. Bà Hà Thị Khánh Nguyệt – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh;

4. Ông Ngô Quyền – Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;

5. Ông Nguyễn Công Tư – Phó Chủ tịch HĐND huyện Bảo Yên;

6. Ông Lý Thanh Sơn – Phó Bí thư Huyện Đoàn Bảo Yên;

 

V. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Bát Xát, gồm 06 đại biểu:

1. Tổ trưởng: Ông Nguyễn Trung Triều - Bí thư Huyện ủy Bát Xát;

2. Tổ phó: Ông Nguyễn Chí Thức – Trưởng Ban Pháp Chế HĐND tỉnh;

* Các thành viên:

3. Bà Lý Thị Vinh – Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy;

4. Ông Đào Văn Hường - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Bát Xát;

5. Bà Chu Gì Xú - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã A Lù, huyện Bát Xát;

6. Bà Vàng Thị Tuyết Mai - Xã Bản Xèo, huyện Bát Xát.

 

VI. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Bắc Hà, gồm 05 đại biểu:

1. Tổ trưởng: Ông Nguyễn Duy Hòa - Bí thư Huyện ủy Bắc Hà;

2. Tổ phó: Ông Trần Xuân Thảo - Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.

* Các thành viên:

3. Ông Giàng Seo Vần - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lào Cai;

4. Ông Hà Tất Định – Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Bắc Hà;

5. Bà Lý Thị Hào – Khuyến nông viên, xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà;

 

VII. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Mường Khương, gồm 05 đại biểu:

1. Tổ trưởng: Ông Giàng Quốc Hưng - Bí thư Huyện ủy Mường Khương;

2. Tổ phó: Bà Ngụy Phí Kiều Vân - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

* Các thành viên:

3. Ông Vũ Văn Cài - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;

4. Bà Thào Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐND huyện Mường Khương;

5. Bà Tráng Thị Sinh – Giáo viên Trường Mầm non Thanh Bình, huyện Mường Khương.

 

VIII. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Si Ma Cai, gồm 04 đại biểu:

1.   Tổ trưởng: Bà Đinh Minh Hà - Bí thư Huyện ủy Si Ma Cai.

2.   Tổ Phó: Bà Trần Bích Sửu – Phó Chủ tịch HĐND huyện Si Ma Cai;

* Các thành viên:

3. Ông Lý Bình Minh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai;

4. Ông Trẩn Văn Kình – Bí thư Đảng ủy xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai;

IX. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thị xã Sa Pa, gồm 05 đại biểu:

1. Tổ trưởng: Ông Phan Đăng Toàn - Bí thư Thị ủy Sa Pa;

2. Tổ phó: Bà Sùng Thị Pằng – Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh;

* Các thành viên:

3. Ông Đỗ Thanh Lãng – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

4. Ông Vù A Giàng - Phó Trưởng Ban Pháp Chế HĐND thị xã Sa Pa;

5. Ông Giàng A Sàng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa.     

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập