Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh Lào Cai
Có nhiệm vụ tham mưu, giúp lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức tham mưu, phục vụ các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh.

Phòng tổng hợp:

Có nhiệm vụ tham mưu, giúp lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức tham mưu, phục vụ các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh.

1. Tham mưu xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý, sáu tháng và cả năm của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND; tổ chức phục vụ việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND điều hành công việc chung của HĐND; điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của HĐND; bảo đảm việc thực hiện quy chế hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, nội quy kỳ họp HĐND; giúp Thường trực HĐND giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu và đại biểu HĐND; phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND trong hoạt động đối ngoại.

3. Giúp Thường trực HĐND xây dựng chương trình, tổ chức phục vụ kỳ họp HĐND, cuộc họp của Thường trực HĐND và Ban của HĐND; đôn đốc cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND, cuộc họp của Thường trực HĐND, cuộc họp Ban của HĐND.

4. Giúp Thường trực HĐND, Ban của HĐND xây dựng báo cáo công tác; phục vụ Ban của HĐND thẩm tra tờ trình, đề án, báo cáo, dự thảo nghị quyết; giúp Thư ký kỳ họp HĐND hoàn chỉnh Nghị quyết của HĐND; giúp Thường trực HĐND hoàn thiện các nghị quyết của HĐND.

5. Phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND và đại biểu HĐND trong hoạt động giám sát, khảo sát; theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện kiến nghị trong kết luận giám sát.

6. Phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND và đại biểu HĐND tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân.

7. Tham mưu triển khai hoạt động tham vấn ý kiến nhân dân đối với các cơ chế chính sách đã ban hành hoặc chuẩn bị ban hành; tổng hợp ý kiến nhân dân tham gia góp ý để tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các chính sách phù hợp với pháp luật, tình hình thực tế của địa phương.

8. Phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri; giúp Thường trực HĐND tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét, giải quyết; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh.

9. Phục vụ Thường trực HĐND tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật, Pháp lệnh và các văn bản khác theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

10. Phục vụ Thường trực HĐND trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch  HĐND cấp dưới trực tiếp.

11. Phục vụ Thường trực HĐND, Ban của HĐND trong công tác giao ban, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp.

12. Phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở địa phương.

13. Tham mưu, tổ chức biên tập, xuất bản Bản tin, kỷ yếu hoạt động của  HĐND tỉnh và các xuất bản phẩm của HĐND tỉnh; xây dựng và quản lý Website của Văn phòng HĐND tỉnh, xử lý các câu hỏi trên Modun Hỏi - Đáp (cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai); chuyên mục Người đại biểu nhân dân Lào Cai định kỳ trên đài phát thanh truyền hình tỉnh; chuẩn bị các nội dung họp báo của HĐND tỉnh; theo dõi xử lý thông tin đường dây nóng của HĐND tỉnh.

14. Tham mưu, phục vụ hoạt động của Đảng đoàn HĐND tỉnh trong công tác phòng chống tham nhũng; an ninh quốc phòng; quy hoạch các đối tượng cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý...

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng giao.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 953
  • Trong tuần: 2,029
  • Tất cả: 1,730,526
Đăng nhập