HĐND huyện Bắc Hà triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; HĐND huyện Bắc Hà đã xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để giúp các đại biểu HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu theo quy định của pháp luật; kịp thời nắm tình hình, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng, những vướng mắc trong triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ở địa phương để phản ánh với HĐND huyện và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết; tạo điều kiện cho cử tri được tiếp xúc, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và hoạt động của HĐND huyện, hoạt động của đại biểu, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị với đại biểu.

Trước kỳ họp thứ 5, đại biểu HĐND huyện báo cáo với cử tri kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, dự kiến chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của HĐND huyện; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 của huyện; thông báo với cử tri về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Lào Cai khóa X; báo cáo tình hình trả lời, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri phản ánh với các cấp, các ngành. Thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp được thực hiện từ ngày 04 - 08/7/2022 tại các xã Tả Củ Tỷ, Na Hối, Nậm Đét, Cốc Lầu và thị trấn Bắc Hà. Thời gian tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 được thực hiện từ ngày 25 – 27/7/2022 tại các xã Lùng Cải, Hoàng Thu Phố, Thải Giàng Phố, Nậm Mòn, Bản Cái.

Hoàng Linh

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 647
  • Trong tuần: 5 964
  • Tất cả: 1071913
Đăng nhập