Thường trực HĐND huyện Mường Khương triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2022, Thường trực HĐND huyện Mường Khương xây dựng kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 20/5/2022 về tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XVIII nhằm tạo điều kiện để các đại biểu HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu theo quy định của pháp luật; tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết HĐND các cấp; nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh kịp thời với HĐND huyện tại kỳ họp thứ 6 và kiến nghị, đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết. Nội dung, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6:

Đại biểu HĐND huyện thông báo với cử tri kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm; tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của huyện Mường Khương; thông báo với cử tri về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XVIII; thông báo kết quả tiếp thu trả lời, giải quyết ý kiến kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 4 của HĐND huyện; tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri với các cấp, các ngành. Thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 6 dự kiến từ ngày 06/6/2022 đến ngày 20/6/2022. Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XVIII đại biểu HĐND huyện báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XVIII đồng thời tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri phản ánh với các cấp, các ngành. Thời gian tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 6 dự kiến từ ngày 01/8/2022 đến ngày 15/8/2022. Thường trực HĐND huyện chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND huyện và đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Mường Khương khóa XVIII đạt hiệu quả.

 Ngân Hà

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 620
  • Trong tuần: 5 937
  • Tất cả: 1071886
Đăng nhập