• HĐND tỉnh Lào Cai tổ chức thành công Kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Sáng ngày 13/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh của HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được khai mạc trọng thể tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

 • HĐND tỉnh khóa XVI tổ chức thành công Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh)

  Sáng ngày 15/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức thành công kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh). Dự kỳ họp có các đồng chí: Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI. Các đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì kỳ họp. 

 • Thảo luận sôi nổi tại hội trường Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 2023

  Sáng ngày 06/7/2023, dưới sự chủ trì của các đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Cài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVI đã tiến hành thảo luận trực tiếp tại hội trường về các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông vận tải, kế hoạch đầu tư… các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp. Tham dự buổi thảo luận tại Kỳ họp có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

 • Phiên chất vấn Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI

  Chiều ngày 06/7/2023, Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai. Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. 

 • Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI thành công tốt đẹp

  Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao của các vị đại biểu, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lý Bình Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

 • Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp 16, HĐND tỉnh khóa XVI

  Chiều ngày 21/11/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại Sở Nội vụ để thẩm tra báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XVI. Đồng chí Nguyễn Chí Thức, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

 • Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

  Sáng ngày 21/11/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế để thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Dự buổi làm việc có các đồng chí Lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức các phòng chuyên môn thuộc 03 sở nêu trên.

 • Cần đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền đối với UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, vừa qua Thường trực HĐND tỉnh đã làm việc tại UBND huyện Văn Bàn, Bảo Yên, thị xã Sa Pa và các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải-Xây dựng. Qua khảo sát cho thấy, từ năm 2021 đến 31/8/2023, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh rà soát, nghiên cứu, tham mưu đề xuất phân cấp, ủy quyền 29 nội dung về lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, xây dựng, giao thông, y tế, tư pháp... cho UBND cấp huyện và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện. 

 • HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

  Trong 02 ngày (17 - 18/10/2023), Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã giám sát trực tiếp tại Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Văn Bàn, UBND huyện Mường Khương. Đồng chí Vũ Văn Cài, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, trưởng đoàn giám sát chủ trì các buổi làm việc.

 • Ban Pháp chế HĐND tỉnh rà soát văn bản QPPL do HĐND tỉnh ban hành từ trước đến nay còn hiệu lực pháp luật thuộc lĩnh vực pháp chế

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh,  Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành tự kiểm tra, xử lý, rà soát đối với các văn bản QPPL do HĐND tỉnh ban hành từ trước nay còn hiệu lực pháp luật thuộc lĩnh vực pháp chế. Trên cơ sở kết quả rà soát, tính đến hết tháng 9/2023, có 32 văn bản QPPL do HĐND tỉnh ban hành còn hiệu lực pháp luật thuộc lĩnh vực pháp chế (gồm 32 nghị quyết về cơ chế chính sách, mức phân bổ, mức chi…).

 • Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Bảo Yên tổ chức tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào các dự thảo nghị quyết và các nội dung trình Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVI

  Ngày 27/11/2023, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Bảo Yên tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào các tờ trình, dự thảo Nghị quyết và các nội dung khác được trình tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVI. Tham dự cuộc họp có các đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Bảo Yên, Ủy ban MTTQ huyện cùng toàn thể các phòng, ban, ngành của huyện. Các ý kiến tham gia tập trung vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết được HĐND tỉnh thảo luận và thông qua vào kỳ họp cuối năm 2023. 

 • Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ lần thứ 29

  Sáng ngày 27/11, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Phiên họp thường kỳ lần thứ 29. Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự họp có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải và Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh...  

 • Thường trực HĐND tỉnh trển khai công tác tự kiểm tra, xử lý văn bản QPPL do HĐND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng

  Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về thực hiện tự kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành còn hiệu lực pháp luật có nội dung liên quan lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì, pối hợp với Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành tự kiểm tra, xử lý, rà soát đối với các văn bản QPPL do HĐND tỉnh ban hành từ ngày 01/11/2022 đến 31/10/2023 còn hiệu lực pháp luật có nội dung liên quan lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. 

 • Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thông qua nội dung dự thảo các báo cáo thẩm tra trình Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI

  Chiều ngày 08/11/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) HĐND tỉnh khóa XVI. Dự họp có các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, lãnh đạo sở Tài chính , Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Giao thông vận tải và Xây dựng...

 • Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp phiên họp thường kỳ lần thứ 28

  Sáng ngày 06/11, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 28. Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự họp có các đồng chí: Nguyễn Trọng Hài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nội vụ; Tư pháp, Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo.

Thống kê truy cập
 • Đang online: 8
 • Hôm nay: 883
 • Trong tuần: 1,959
 • Tất cả: 1,730,456
Đăng nhập