Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp phiên họp thường kỳ lần thứ 28

Sáng ngày 06/11, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 28. Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự họp có các đồng chí: Nguyễn Trọng Hài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nội vụ; Tư pháp, Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo.

Phiên họp thông qua kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh); công tác chuẩn bị Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023; kết quả hoạt động tháng 10 phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2023 của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Lào Cai được tổ chức ngày 13/11/2023.

Các đại biểu dự họp đã phát biểu ý kiến về những vấn đề dự kiến Kỳ họp thứ 15 sẽ thông qua 08 nội dung liên quan đến: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2023; điều chỉnh kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2023; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; sửa đổi Quy định chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh Lào Cai Khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

anh tin bai

Đ/c Ngụy Phí Kiều Vân, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu

Về công tác chuẩn bị Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Lào Cai tổ chức phiên họp liên tịch để thống nhất dự kiến về thời gian, nội dung chương trình kỳ họp cuối năm 2023; các ngành chuẩn bị nội dung; phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023; kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của đại biểu HĐND tỉnh; chỉ đạo việc tuyên truyền kỳ họp thường lệ cuối năm 2023; đề nghị các Ban HĐND lựa chọn các vấn đề chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

anh tin bai

Đ/c Trần Xuân Thảo, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội phát biểu

Trong tháng 10,  Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác giám sát, khảo sát; tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư và hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu… đã hoàn thiện, ban hành 10 báo cáo kết quả giám sát, khảo sát được triển khai từ tháng 9; tổ chức 05 cuộc giám sát, khảo sát; tiếp tục giám sát thường xuyên việc triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh; việc ban hành Quyết định của UBND tỉnh; việc ban hành Nghị quyết của HĐND cấp huyện…

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng phát biểu

Công tác theo dõi việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm chỉ đạo, để sớm trả lời cũng như giải quyết đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Lũy kế từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tiếp thu 805 ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền chỉ đạo giải quyết của tỉnh. Qua giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các huyện, thị xã, thành phố và các Ban HĐND tỉnh, hiện còn 190 ý kiến chưa giải quyết xong, đến nay UBND tỉnh vẫn đang tiếp tục chỉ đạo trả lời, giải quyết và tổng hợp báo cáo gửi Thường trực HĐND tỉnh để các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát, thẩm tra trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

Các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh đến nay đã chuyển UBND tỉnh chỉ đạo còn 81 kiến nghị chưa giải quyết xong. Trong số đó có 15 kiến nghị lũy kế đến hết năm 2022 sẽ được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Đối với 76 kiến nghị sau giám sát, khảo sát của 6 tháng đầu năm 2023 sẽ được UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết vào kỳ họp giữa năm 2024 của HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh thực hiện 05 phiên tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đã tiếp 32 lượt công dân; tiếp nhận 19 đơn của công dân; lũy kế từ 19/12/2022 đến ngày 18/10/2023, Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tiếp 262 công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, tiếp nhận xử lý 166 đơn của công dân...

anh tin bai

Đ/c Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ, tình hình phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2023 gặp nhiều khó khăn, nhất là việc thu ngân sách. Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh một số cân đối về đầu tư, ngân sách đảm bảo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực, các Ban HĐND, các sở, ngành liên quan tập trung chuẩn bị tốt các nội dung cho 02 Kỳ họp; Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện giám sát thường xuyên việc triển khai nghị quyết HĐND tỉnh; tiếp xúc cử tri; công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giữa Thường trực với các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ; chỉ đạo Văn phòng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Kỳ họp theo quy định...

BBT

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 854
  • Trong tuần: 1,930
  • Tất cả: 1,730,427
Đăng nhập