Đoàn kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan- Doanh nghiệp tỉnh làm việc với Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Sáng ngày 23/8/2023, Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh do đồng chí Nguyễn Hồng Đức, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Tham gia cùng Đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp; về phía Đảng ủy Văn phòng, tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Văn phòng và 03 đảng viên được kiểm tra.
anh tin bai

Đ/c Nguyễn Hồng Đức, Phó Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt nội dung buổi làm việc, công bố các quyết định kiểm tra, kế hoạch kiểm tra

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Đức, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, thay mặt Đoàn kiểm tra quán triệt nội dung buổi làm việc, công bố các quyết định kiểm tra, kế hoạch kiểm tra đối với Đảng ủy Văn phòng và 03 cá nhân thuộc đối tượng kiểm tra, theo kế hoạch kiểm tra của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp năm 2023. Nội dung kiểm tra đối với Đảng ủy văn phòng tập trung vào: Việc xây dựng chương trình hành động và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 kết luận Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII về "xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị"; các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XIII; các nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, 04-NQ/ĐUK, 05-NQ/ĐUK, 06-NQ/ĐUK, 07-NQ/ĐUK, ngày 20/10/2020 của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp; kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu, nộp đảng phí; công tác quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động công tác đảng; chế độ thông tin báo cáo và công tác văn thư lưu trữ của Đảng ủy. Đối với cá nhân Đồng chí Nguyễn Chí Thức, đảng viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh và đồng chí Vũ Cao Minh, Bí thư Chi bộ 2, Phó Chánh Văn phòng kiểm tra về: Việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống và nêu gương; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập. Đối với đồng chí Nông Thị Thu Hà, đảng viên, công chức Văn phòng kiểm tra về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được cấp ủy giao về thực hiện nhiệm vụ làm công tác thu, nộp đảng phí; tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của Đảng bộ Văn phòng...

anh tin bai

Đ/c Trần Xuân Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra về các nội dung kiểm tra đối với đảng ủy Văn phòng và cá nhân các đồng chí đảng viên được kiểm tra, đồng chí Trần Xuân Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra Đảng ủy khối, trên cơ sở đó sẽ tiếp tục bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Theo kế hoạch kết thúc đợt kiểm tra Đoàn kiểm tra sẽ thông qua báo cáo kết quả kiểm tra vào cuối tháng 9/2023.

Ngô Hữu Tường

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập