Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Thực hiện Kế hoạch số 197-KH/TU, ngày 11/4/2023 của Tỉnh ủy về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai. Ngày 18/8/2023 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
anh tin bai

Đ/c Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Chính ch trì hội ngh

Trước khi bỏ phiếu, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nguyễn Văn Chính đã phát biểu quán triệt nguyên tắc lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định 96 ngày 20/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh lần này nhằm đánh giá sự tín nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức người lao động ở cơ quan Văn phòng đối với các đồng chí lãnh đạo văn phòng, để đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp ủy quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ trong thời gian tới.

anh tin bai

Ban chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo Văn phòng; trưởng, phó các phòng chuyên môn, trưởng các đoàn thể thể bỏ phiếu tín nhiệm

Theo đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 4 đồng chí là Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Kết quả các đồng chí được lấy phiếu đều đạt số phiếu tín nhiệm với tỷ lệ cao, không có đồng chí nào ở mức độ tín nhiệm thấp.

                                                                                              Ngô Hữu Tường

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập