Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sơ kết công tác quý III và đánh giá đợt thi đua chuyên đề kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai
Sáng ngày 20/9/2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý III và đánh giá đợt thi đua chuyên đề kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai. Đồng chí Nguyễn Văn Chính, Chánh Văn phòng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng.

Trong thời gian qua, lãnh đạo, công chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ chương trình hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh. Tham mưu đảm bảo các điều kiện phục vụ Đoàn ĐBQH tham dự các kỳ họp của Quốc hội; phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công 02 kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 (Kỳ họp thứ 13), Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh (Kkỳ họp thứ 14) HĐND tỉnh; tham mưu phục vụ Thường trực HĐND tổ chức các Phiên họp theo luật định. Các hoạt động giám sát, khảo sát đã có trọng tâm thiết thực hiệu quả; công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư đáp ứng yêu cầu; tham mưu thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH với các cấp, các ngành. Tham mưu rà soát các Nghị quyết cơ chế, chính sách của HĐND; rà soát các quy trình, quy định của Thường trực HĐND. Chỉ đạo triển khai quyết liệt nhiệm vụ trọng tâm của Văn phòng như rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình, quy định đảm bảo thực hiện thống nhất. Phương pháp, lề lối làm việc đã có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực; đạo đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, duy trì thực hiện nghiêm Quy chế làm việc... Bên cạnh đó, chất lượng tham mưu một số văn bản, báo cáo công tác văn phòng còn thấp; công tác quản trị có lúc có việc còn chậm...

 anh tin bai

Đ/c Nguyễn Văn Chính, Chánh Văn phòng trao giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chuyên đề

Đánh giá đợt thi đua chuyên đề kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai, 100% cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng đã cam kết thi đua và thực hiện đúng cam kết thi đua, với tinh thần tự nguyện, nhiệt tình sáng tạo, nỗ lục phấn đất để đạt thành tích cao nhất. Tiếp tục tập trung vào đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức làm việc “nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dânvới phương châm “tham mưu chủ động”, “phục vụ kịp thời”, cùng với những giải pháp “sát đúng hiệu quả”, đoàn kết, phối hợp, chủ động tham mưu thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền... lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể chính trị tập trung vào ý nghĩa của 6 bức thư, những bài báo và lời căn dặn của Bác đối với Đảng bộ, đồng bào Lào Cai; ý nghĩa Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế sôi nổi, chấn chỉnh lề lối, tác phong, phong cách công tác của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 theo tinh thần của Nghị quyết số 35-NQ/TU, ngày 01/12/2022 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở đăng ký 100% cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng đã phấn đấu thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ... Đợt thi đua đã đạt được mục tiêu, yêu cầu và các nội dung, chỉ tiêu đề ra; thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Văn phòng.

anh tin bai

Các đ/c lãnh đạo Văn phòng trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chuyên đề

Kết quả đạt được trong thực hiện các nội dung của đợt thi đua là tiền để quan trọng để cán bộ, công chức và người lao động trong Văn phòng tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của cơ quan.

anh tin bai 

Đ/c Nguyễn Văn Chính, Chánh Văn phòng kết luận hội nghị

Nhiệm vụ trọng tâm quý IV của Văn phòng sẽ hoàn thành tốt công tác tham mưu chuẩn bị nội dung, điều kiện phục vụ Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh thực hiện chương trình khảo sát, giám sát theo kế hoạch. Tham mưu xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh; tổng hợp báo cáo sau các đợt giám sát, khảo sát đảm bảo tiến độ và chất lượng; tiếp tục rà soát, giám sát, khảo sát, tổng hợp báo cáo đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết về cơ chế chính sách do HĐND tỉnh ban hành còn hiệu lực trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 và từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay; theo dõi, xử lý đơn thư, giải quyết kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; giải quyết các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp...

Q.H

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 933
  • Trong tuần: 2,009
  • Tất cả: 1,730,506
Đăng nhập