Kỳ họp thứ Năm (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh), HĐND tỉnh khóa XVI thành công tốt đẹp
Sáng ngày 19/6, HĐND tỉnh khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ Năm. Đây là kỳ họp giải quyết các công việc phát sinh lần thứ 2 trong nhiệm kỳ được HĐND tỉnh tổ chức theo luật định. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo kỳ họp. Các đồng chí: Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các đại biểu HĐND tỉnh.
 
Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp

Khai mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Xuân Cường, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Ngày 20/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành văn bản số 450/TTG-KTTH về việc thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, theo đó có yêu cầu: “Đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tập trung chỉ đạo hoàn thành thủ tục đầu tư dự án chậm nhất 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/6/2022 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Do vậy, để hoàn thiện thủ tục một số dự án theo danh mục thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, cần thiết phải tổ chức kỳ họp HĐND để thông qua. Để các nội dung được thông qua tại kỳ họp đảm bảo chất lượng và hiệu quả, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, năng lực, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết để sau khi ban hành nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua một số nội dung do UBND tỉnh trình gồm: Quy định một số nội dung về cơ chế thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025; giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển, nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025; giao dự toán nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách địa phương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022; phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án theo quy định của Luật Đầu tư công; sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 13 của Quy định chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 4/12/2020; bổ sung danh mục các công trình, dự án cần phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai...

 Đại biểu HĐND tỉnh phát biểu

Sau phần khai mạc, thảo luận tại hội trường, đại biểu Đặng Văn Kỳ, Tổ đại biểu HĐND huyện Bảo Yên nêu ý kiến về mức hỗ trợ học sinh nội trú, bán trú và học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo Tờ trình số 92/TTr-UBND. Ông Nguyễn Tất Thắng, Tổ đại biểu HĐND huyện Văn Bàn đề nghị làm rõ nội dung về mức đầu tư công một số công trình, do mức chi phí nguyên vật liệu từng vùng khác nhau. Đại biểu Đào Văn Hường, Tổ đại biểu HĐND huyện Bát Xát đề nghị xem xét mở rộng đối tượng hỗ trợ học sinh chưa được quy định trong danh mục hỗ trợ (một số trường hợp học sinh dân tộc thiểu số có bố mẹ đi lao động ngoài địa phương; học sinh có bố mẹ ly hôn phải ở cùng người thân...).

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường báo cáo giải trình tại kỳ họp

Kỳ họp nghe đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo giải trình một số nội dung về: Các nội dung thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia (việc phân bổ vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tiến độ yêu cầu của Trung ương và chỉ đạo của tỉnh, dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung về cơ chế thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh); chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ (chủ trương đầu tư dự án đầu tư ngành nghề trọng điểm đến năm 2025 của Trường Cao đẳng Lào Cai, chủ trương đầu tư dự án mua sắm trang thiết bị các bệnh viện tuyến huyện tỉnh Lào Cai, chủ trương đầu tư dự án Trung tâm y tế huyện Si Ma Cai, đầu tư các bệnh viện từng giai đoạn); sửa đổi Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 4/12/2020 của HĐND tỉnh; về tờ trình ban hành Nghị quyết bổ sung danh mục các công trình cần phải thu hồi đất (Báo Lào Cai có lược ghi bài phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường).

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết

Tại kỳ họp đã xem xét 12 tờ trình của UBND tỉnh và thông qua 7 Nghị quyết, đây là những văn bản pháp lý quan trọng để thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bế mạc kỳ họp

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Xuân Cường, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND và UBND tỉnh, các cơ quan hữu quan đã chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện cần thiết cho kỳ họp; các cơ quan thông tấn, báo chí kịp thời thông tin các hoạt động của kỳ họp, đáp ứng sự quan tâm theo dõi của cử tri và Nhân dân toàn tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thi hành kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua. Kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, góp phần đưa các nội dung của nghị quyết vào cuộc sống.

7 Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

1. Nghị quyết quy định một số nội dung về cơ chế thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025.

2. Nghị quyết giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển, nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025.

3. Nghị quyết giao dự toán nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách địa phương để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022.

4. Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

5. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 13 của Quy định chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020.

6. Nghị quyết bổ sung danh mục các công trình, dự án cần phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

7. Nghị quyết hỗ trợ học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và học sinh nội trú, bán trú trong thời gian ôn tập, thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

BBT

Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 614
  • Trong tuần: 5 931
  • Tất cả: 1071880
Đăng nhập