Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 50, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số ký hiệu văn bản 23/NQ-TTHĐND
Ngày ban hành 30/10/2020
Ngày hiệu lực 30/10/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 50, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Vũ Xuân Cường
Tài liệu đính kèm 23-nq_hdnd-phien-hop-thuong-ky-thu-50-t10_2020-chua-up.pdf
Văn bản mới