Tổng số: 54
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
4/NQ-TTHĐND 05/05/2021 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 56, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 51
Tải về 0
3/NQ-TTHĐND 31/03/2021 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 55, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 40
Tải về 0
1/NQ-TTHĐND 01/03/2021 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 54, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 45
Tải về 0
2/NQ-TTHĐND 01/02/2021 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 53, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 63
Tải về 0
27/NQ-TTHĐND 31/12/2020 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 52, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 62
Tải về 1
25/NQ-TTHDND 01/12/2020 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 51, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 70
Tải về 1
23/NQ-TTHĐND 30/10/2020 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 50, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 47
Tải về 0
22/NQ-TTHĐND 07/10/2020 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 49, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 85
Tải về 1
21/NQ-TTHDND 04/09/2020 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 48, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 88
Tải về 1
19/NQ-TTHĐND 05/08/2020 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 47, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 87
Tải về 0
123456
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH