Tổng số: 156
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2/NQ-TTHDND 02/02/2024 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 31, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 26
Tải về 0
1/NQ-TTHĐND 04/01/2024 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 30, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 78
Tải về 0
15/NQ-TTHĐND 28/11/2023 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 29, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 91
Tải về 0
14/NQ-TTHDND 09/11/2023 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 28, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 93
Tải về 0
13/NQ-TTHDND 02/10/2023 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 27, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 135
Tải về 2
12/NQ-TTHĐND 30/08/2023 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 26, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 144
Tải về 2
30/NQ-TT.HĐND 03/08/2023 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 25, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 156
Tải về 0
10/NQ-TT.HĐND 30/06/2023 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 24, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 183
Tải về 2
8/NQ-TTHĐND 30/05/2023 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 23, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 196
Tải về 1
7/NQ-TTHĐND 28/04/2023 Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 22, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 192
Tải về 4
12345678910...
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH