Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ lần thứ 54, ngày 01/3/2021
Số ký hiệu văn bản 11/TB-VP
Ngày ban hành 01/03/2021
Ngày hiệu lực 01/03/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ lần thứ 54, ngày 01/3/2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Nguyễn Chí Thức
Tài liệu đính kèm 11-tb_vp-kluan-phien-hop-54-t2_2021-.pdf
Văn bản mới