Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ lần thứ 56, ngày 04/5/2021
Số ký hiệu văn bản 20/TB-VP
Ngày ban hành 04/05/2021
Ngày hiệu lực 04/05/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ lần thứ 56, ngày 04/5/2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Nguyễn Chí Thức
Tài liệu đính kèm 20-tb_vp-kluan-phien-hop-56-t4_2021-.pdf
Văn bản mới