Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 15, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 15/NQ-TTHĐND
Ngày ban hành 30/09/2022
Ngày hiệu lực 30/09/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 15, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Vũ Văn Cài
Tài liệu đính kèm 15-nq_tthdnd-phien-hop-thuong-ky-15-30_9_2022-...-chua-up.pdf
Văn bản mới