Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 16, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 17/NQ-TTHĐND
Ngày ban hành 09/11/2022
Ngày hiệu lực 09/11/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 16, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Vũ Văn Cài
Tài liệu đính kèm 17-nq_tthdnd-phien-hop-thuong-ky-16-09_11_2022-...-chua-up.pdf
Văn bản mới