Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 18, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 1/NQ-TTHĐND
Ngày ban hành 04/01/2023
Ngày hiệu lực 04/01/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 18, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Vũ Văn Cài
Tài liệu đính kèm 1-nq_tthdnd-phien-hop-thuong-ky-18-4_1_2023-...-chua-up.pdf
Văn bản mới