Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 19, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 4/NQ-TTHDND
Ngày ban hành 06/02/2023
Ngày hiệu lực 06/02/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 19, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Vũ Văn Cài
Tài liệu đính kèm 4-nq_tthdnd-phien-thuong-ky-19-06_2_2023-...-chua-up.pdf
Văn bản mới