Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ lần thứ 19, ngày 02/02/2023
Số ký hiệu văn bản 6/TB-VP
Ngày ban hành 06/02/2023
Ngày hiệu lực 06/02/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ lần thứ 19, ngày 02/02/2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Lê Đình Hùng
Tài liệu đính kèm 6-tb_vp-ket-luan-phien-thuong-ky-19-06_2_2023-...-chua-up.pdf
Văn bản mới