Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 23, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 8/NQ-TTHĐND
Ngày ban hành 30/05/2023
Ngày hiệu lực 30/05/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 23, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Vũ Văn Cài
Tài liệu đính kèm 8-nq_tthdnd-phien-hop-thuong-ky-23-30_5_2023-.pdf
Văn bản mới