Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 27, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 13/NQ-TTHDND
Ngày ban hành 02/10/2023
Ngày hiệu lực 02/10/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 27, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 13-nq_tthdnd-phien-hop-thuong-ky-27-02_10_2023-.pdf
Văn bản mới