Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thứ 2 ngày 08/8/2016
Số ký hiệu văn bản 23/TB-VP
Ngày ban hành 09/08/2016
Ngày hiệu lực 09/08/2016
Trích yếu nội dung Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thứ 2 ngày 08/8/2016
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Lê Đình Hùng
Tài liệu đính kèm 13-tb_vp-ket-luan-tt.hdnd-tai-phien-hop-lan-thu-2-t8_2016-.pdf
Văn bản mới