Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 43, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số ký hiệu văn bản 4/NQ-TTHĐND
Ngày ban hành 30/03/2020
Ngày hiệu lực 30/03/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 43, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Vũ Xuân Cường
Tài liệu đính kèm 4-nq_hdnd-phien-hop-thu-43...-2020_chua-up.pdf
4a.-phu-luc-kem-theo-nq-phien-hop-43_danh-muc-ttr-thoa-thuan...-2020_ch.pdf
4b.-phu-luc-kem-theo-nq-phien-hop-43_kh-to-chuc-ky-hop-13...-2020_chua.pdf
Văn bản mới