Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 44, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số ký hiệu văn bản 7/NQ-TTHĐND
Ngày ban hành 28/04/2020
Ngày hiệu lực 28/04/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 44, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Vũ Xuân Cường
Tài liệu đính kèm 7-nq_tthdnd-phien-hop-thu-44...-2020_chua-up.pdf
7a.-phu-luc-kem-theo-7nq_hdnd_danh-muc-ttr-thoa-thuan...-2020.pdf
Văn bản mới