Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ lần thứ 48, ngày 04/9/2020
Số ký hiệu văn bản 31/TB-VP
Ngày ban hành 04/09/2020
Ngày hiệu lực 04/09/2020
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ lần thứ 48, ngày 04/9/2020
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Nguyễn Chí Thức
Tài liệu đính kèm 31-tb_vp-ket-luan-phien-hop-thu-48-t9_2020-.pdf
Văn bản mới