Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 48, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số ký hiệu văn bản 21/NQ-TTHDND
Ngày ban hành 04/09/2020
Ngày hiệu lực 04/09/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 48, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Vũ Xuân Cường
Tài liệu đính kèm 21-nq_tthdnd-phien-hop-thuong-ky-thu-48-t9_2020-.pdf
Văn bản mới