Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 49, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số ký hiệu văn bản 22/NQ-TTHĐND
Ngày ban hành 07/10/2020
Ngày hiệu lực 07/10/2020
Trích yếu nội dung Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ 49, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Vũ Xuân Cường
Tài liệu đính kèm 22-nq_tthdnd-phien-hop-thuong-ky-thu-49-t10_2020-.pdf
Văn bản mới